deutsch english español français italiano niederländisch

 
buecher

Sprachwahl

Andreas Pretzel en Gabriele Roßbach (red.):

"Wegen der zu erwartenden hohen Strafe..."

Homosexuellenverfolgung in Berlin 1933-1945

Uitgegeven door de: Kulturring in Berlin Inc.
Verlag rosa Winkel, Berlín 2000

Met bijdragen van Carola Gerlach, Ursula Meinhard, Andreas Pretzel, Gabriele Rossbach en anderen en voorzien van een voorwoord door Günter Grau

ISBN 3-86149-095-1, formaat 17 x 24 cms., 347 blz., 70 ill., ingenaaid, DM 32,-

Titelbild

In dit boek wordt de vervolging van homoseksuelen in de hoofdstad Berlijn uitvoerig beschreven. Meer dan 2000 strafdossiers van het Landgericht Berlijn zijn systematisch uitgeplozen, meer dan 17.000 gerechtelijke onderzoeksverslagen uit het archief van het Ministerie van Justitie zijn doorgenomen. Het blijkt dat één op de 100 strafrechtelijk meerderjarige inwoners van Berlijn in deze periode ervan werd beschuldigd zich "als homoseksueel te hebben gedragen".

In vergelijking met de landelijke zgn. "Sonderaktionen" was in Berlijn, ooit het Eldorado voor homoseksuelen, de vervolging bijzonder intensief en langdurig: van 1935 tot 1940 was hier uitsluitend de Gestapo met de opsporing belast. Maar het boek gaat verder dan 1940 en daarmee is het de eerste regionaalhistorische studie die ook gaat over de vervolging tijdens de oorlog, toen de Kripo, de gewone politie, het werk waarmee de Gestapo begonnen was, voortzette. Begin maart 1945 was er zelfs nog een speciale eenheid rechercheurs van het "Homosexuellendezernat" op pad om homoseksuelen op te sporen..

De opsporings- en strafdossiers verschaffen inzicht in de vervolgingspraktijken van politie en justitie en laten zien in hoeverre de verklaarde doelen van de nazi-politiek ten aanzien van de vervolging van homoseksuelen werden gerealiseerd. Ondanks de officiŽle nazi-propaganda over de "uitroeiing van homoseksualiteit", werden tegen van homoseksuele handelingen verdachte en "schuldig" bevonden mannen verschillende soorten strafmaatregelen ingezet. Verschrikking kent vele verschijningsvormen.

De auteurs hebben getracht de dossiers zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken. De citaten maken duidelijk met hoeveel verachting, met hoeveel zakelijke routine en met hoeveel bezieling homoseksuelen door ambtenaren van politie en justitie werden geterroriseerd, en welke beweegredenen daar aan ten grondslag lagen. Ook menselijke wreedheid kent vele gedaanten, zo blijkt.

Het eerste deel beschrijft de afschuwlijke rol die aangiften en verraad speelden, de bijzondere opsporings- en verhoorpraktijken van Gestapo en politie, en de gang van zaken in de rechtspraak. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op processen uit de jaren 1939-1941, waarbij het ging om homoseksuele handelingen die plaatsvonden in concentratiekamp Sachsenhausen

In het tweede deel worden zeventien strafzaken minitieus gereconstrueerd, inclusief de verhalen over het leven van alledag, over liefde, geluk en leed. Deze levensverhalen zijn representatief voor een heleboel andere, waaraan uitsluitend nog strafdossiers herinneren. Uit deze dossiers rijst tevens een beeld op van het homoleven in Berlijn gedurende de nazi-tijd.


Sinds de notities "Aus meinem KZ-Tagebuch" van L.D. Classen van Neudegg en het boek "Die Männer mit dem rosa Winkel" van Heinz Heger, heeft geen tekst over de vervolging van homo's tijdens het Derde Rijk me zo aangegrepen en zo razend gemaakt als deze: hier word niet alleen verslag gedaan van het mensverachtende systeem van de nazi's, hun martelpraktijken en moordpartijen, het wordt ook allemaal hard gemaakt met registratienummers en dossiers. - Egmont Fassbinder

Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. - Startseite (ohne Frame) - Übersicht /Sitemap - Letzte Aktualisierung: 07.11.2001